Nieuws

Nieuwsbrieven20202019 20182017     
 FebruariFebruariFebruariFebruari     
 MeiMeiMeiMei     
  AugustusSeptemberAugustus     
  NovemberNovemberNovember     


maandag 04 mei 2020

Gepersonaliseerd leren en big tech

Column

Jan Tishauser

De laatste jaren is er een trend zichtbaar naar gepersonaliseerd leren. Dat blijkt onder andere uit de opkomst (en ondergang) van de iPad scholen, de opmars van de Zweedse commerciële ‘Kunskapsskolan’ en het zopas verschenen onderwijspact, waarin gepersonaliseerd onderwijs is terug te vinden  als ‘maatwerk’ en ‘de mogelijkheden van digitalisering’. Een trend die wordt aangewakkerd door filantropische instellingen, de lobby van de tech-industrie, marketing door derden die de onderwijsmarkt willen betreden, en een beleidsarme omgeving die weinig beperkingen oplegt.

In 2019 signaleerde het National Education Policy Center van de University of Boulder (NECP) in Personalized Learning and the Digital Privatization of Curriculum and Teaching (Boninger e.a., 2019) de volgende problemen:

  • de twijfelachtige onderwijskundige aannames die ingebouwd zijn in wijdverspreide applicaties;
  • het eigenbelang van de tech-industrie;
  • de serieuze risico’s voor de privacy van leerlingen;
  • een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing.

Didactisch handelen ingebed in moderne gepersonaliseerde leeromgevingen legt de nadruk op de individuele behoeften en interesses van de leerlingen. Het is een manier van denken over lesgeven en leren die al heel lang rondgaat.

In feite zijn de huidige pogingen om gepersonaliseerd leren te implementeren een afspiegeling van de populaire onderwijskundige waarden aan het begin van de twintigste eeuw, inclusief het efficiënter maken van het leren in termen van tijd en inspanning van de leerlingen en het aansluiten bij hun interesses. Nu, honderd jaar later, stellen voorstanders van hightech digitale producten dat die producten traditionele klaslokalen kunnen transformeren in responsieve leeromgevingen die kinderen helpen hun persoonlijke leerdoelen te realiseren.

Ongetwijfeld voelen veel goedwillende leraren zich aangetrokken tot en zijn ze enthousiast over de kindgerichte beloftes die worden gedaan door de diverse aanbieders van gepersonaliseerd leren. Helaas wijst de analyse erop dat de goede bedoelingen en het harde werk van deze leraren waarschijnlijk overschaduwd zullen worden door de harde zakelijke belangen die het gepersonaliseerde leerlandschap domineren. Bedrijven hebben jarenlang gezocht naar manieren om het onderwijs te transformeren van een kostenpost naar een winstpost. Gepersonaliseerd leren, in het bijzonder digitaal gepersonaliseerd leren met zijn voorverpakte curricula, toetsen en voortdurende gegevensverzameling, is momenteel het voor de hand liggende terrein voor de winstgroei en de controle van bedrijven over het onderwijsaanbod.

Didactisch gezien kunnen de digitale producten die bedrijven op de markt brengen als een integraal onderdeel van gepersonaliseerd leren, de keuzevrijheid van leraren beperken om boeiende en onderwijskundig goed onderbouwde leerervaringen aan te bieden. Deze subtiele ondermijning van de vrijheid van leraren om hun eigen didactische keuzes te maken, leidt ertoe dat de didactische aanpak wordt bepaald door leveranciers en programmeurs, wat in feite neerkomt op het privatiseren van onderwijskundige beslissingen.

Digitale producten hebben ook de neiging om enorme hoeveelheden data te verzamelen die de privacy van leerkrachten en leerlingen in gevaar kunnen brengen. Om de bedreigingen te begrijpen die gepersonaliseerd leren met zich meebrengt, is het nuttig om de historische achtergrond van de beweging te begrijpen, de belangrijkste aannames te identificeren, de rol en de mogelijke effecten van de huidige digitale technologieën te onderzoeken en het wetenschappelijke bewijs met betrekking tot de effectiviteit van gepersonaliseerd leren in ogenschouw te nemen. Door rekening te houden met deze factoren kunnen scholen en leraren de producten die op de markt komen beter evalueren en tot betere besluiten komen.

Boninger, F., Molnar, A., & Saldaña, C.M. (2019). Personalized Learning and the Digital Privatization of Curriculum and Teaching. Boulder, CO: National Education Policy Center. Retrieved 27.04.2020 from http://nepc.colorado.edu/publication/personalized-learning.

 

Jan Tishauser
Programmadirecteur researched
j.tishauser@researchEd.euGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.