Nieuws

Nieuwsbrieven202120202019 20182017
 Februari FebruariFebruariFebruariFebruari
  MeiMeiMeiMei
  SeptemberAugustusSeptemberAugustus
  NovemberNovemberNovemberNovember


maandag 08 februari 2021

Interessante tijden

Redactioneel

Pieter Leenheer

We leven in interessante tijden. Ze maken immers een aantal urgente maatschappelijke kwesties nog eens extra urgent.  Uiteraard ook in onderwijs. Zoals intussen al herhaaldelijk is geconstateerd neemt door de coronacrisis de kansenongelijkheid toe en dat zegt wel iets over de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast laat de afloop van de toeslagenaffaire zien dat er met beleidsontwikkeling en uitvoering iets lelijk mis is, en tot op zekere hoogte geldt dat ook wel voor onderwijsbeleid.

In een E-magazine-aflevering kunnen we dat soort kwesties moeilijk uitputtend behandelen. Wat we naast de gebruikelijke boekbesprekingen en rubrieken bieden, is maar een kleine greep. Rector Peter de Visser gaat in op de kansenongelijkheid waartoe de coronacrisis leidt, en filosofeert over de vraag wat daaraan te doen. Emeritus-hoogleraar Carel Jansen schrijft over de beleidsvoornemens om aan de huidige vier referentieniveaus voor taal een vijfde toe te voegen, bedoeld voor het  hoger onderwijs. Aanleiding: het feit dat veel aankomende studenten in wo en hbo niet met het beloofde referentieniveau 4F respectievelijk 3F binnenkomen en grote moeite hebben hun gedachten op papier fatsoenlijk onder woorden te brengen. Iets dat nogal te denken geeft over de kwaliteit van het funderend onderwijs. In elk geval lijkt het een goed punt voor het post-corona Deltaplan dat de minister in het vooruitzicht heeft gesteld.

Op zijn beurt betoogt oud-rector Rob Stevens dat een belangrijke oorzaak voor de kwaliteitsproblemen schuilt in de ondoordachte decentralisatie van de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw. Want, aldus Stevens, de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde decentralisatie zijn: een nationale visie op onderwijs, een nationaal curriculum, permanente scholingsmogelijkheden, een stevig systeem van verantwoording afleggen, en heel belangrijk: een solide en permanente financiële basis voor besturen om hun taak om kwaliteit te leveren en continuïteit te waarborgen. Van die voorwaarden werd er echter slechts één vervuld: het systeem van verantwoording afleggen. En dat bleek vragen om moeilijkheden. Voor een E-magazine is Stevens’ argumentatie nogal uitgebreid, maar voor een enkele keer maken we gezien het belang van de stelling graag een uitzondering.

Maar wat we ook doen, geen enkel systeem zal perfect worden betoogt Bart Schipmölder (directeur-bestuurder van NSO-CNA Leiderschapsacademie) in zijn column. Maar wat je voor systeem je ook ontwerpt, altijd zal de kwaliteit van leraren het allerbelangrijkste zijn voor goed onderwijs. En schoolleiders, voegt Schipmölder daaraan toe, hebben een belangrijke rol in het creëren van een omgeving waarin leraren opbloeien. Dat is een waar woord. Alleen vraagt die rol wel veel in tijden van corona zoals we bijvoorbeeld in het Focusdeel van december-aflevering van DNM: de coronacrisis is een stresstest voor leiderschap. Het is maar goed dat er inmiddels, hoe vaag en flakkerend ook, licht te zien is aan het eind van de coronatunnel.

 

Pieter Leenheer
Redacteur DNM
pieter.leenheer@planet.nl

 

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.