Nieuws

maandag 05 november 2018

Koorddansen tussen Richting en Ruimte

column

Jasmijn Kester en Arnoud Alting van Geusau

In schooljaar 2017-2018 stond het Vathorst College voor een behoorlijke uitdaging. In september 2017 onderzocht de inspectie ons vwo-onderwijs naar aanleiding van een jarenlang te groot verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centrale eindexamen. De inspecteurs kwamen tot de conclusie dat ons aanbod onze vwo-leerlingen niet voldoende uitdaagde, waardoor de leerlingen aan het einde van hun schoolcarrière niet de resultaten behaalden die zij konden behalen. Daarnaast kregen we de opdracht om het SE-CE-verschil voor dat jaar op of onder de 0,5 te krijgen en onze kwaliteitszorg te formaliseren.

Richting, ruimte, ruggensteun
Ook al stonden deze onderwerpen al op de agenda en waren we al een aantal jaren aan het verbeteren, er stond veel op het spel. Als vernieuwende school willen we keuzes geven, aan leerlingen en zeker ook aan ons team. Keuzes bieden en openstaan voor inbreng van leerlingen en het team, en tegelijkertijd kaders aangeven is een uitdaging op zich.

De principes van het Vathorst College - Richting, Ruimte en Ruggensteun – speelden in het proces een belangrijke rol. Op meerdere niveaus trouwens. Binnen het MT kreeg Arnoud de ruimte m in samenwerking met de andere MT-leden - Ånske de Boer, Paul Pashley en Luuk van den Berg - plannen uit te werken en te implementeren voor het verbeteren van de resultaten op korte termijn en het bewerkstelligen van een kwaliteitsimpuls wat betreft de doorlopende leerlijn voor de vwo-leerlingen vanaf het eerste leerjaar. Ook kregen de secties de ruimte om een scherpere analyse van hun resultaten en hun eigen verbeterplannen te maken.

Daarbij was de Richting helder: op de korte termijn moesten de schoolexamenresultaten een grotere voorspellende waarde krijgen voor het centraal examen, en de eindexamenresultaten moesten verbeteren. Parallel daaraan was het nodig een impuls te geven aan de differentiatie in onze onderbouw, zodat onze vwo-leerlingen al vroeg worden uitgedaagd op de top van hun kennen en kunnen. Dit moest in hetzelfde jaar nog zichtbaarder worden in het primaire proces.
 

Balanceren leidinggeven en betuttelen
Al die processen vergden veel van het hele team. Examinatoren van de vwo-leerlingen hebben samen met Arnoud de schoolexamens doorgenomen en een aantal belangrijke vragen gesteld: wat wordt er getoetst, welke overwegingen liggen achter de normeringen, van welk niveau zijn de vragen in de schoolexamens, enzovoort. Deze gesprekken waren niet altijd even gemakkelijk: de grens tussen leidinggeven en betuttelen kan een fijne lijn zijn, zeker als je wilt sturen op hoofdlijnen en toch ook op microniveau aanpassingen wilt zien.

Zowel binnen het MT als in de samenwerking met de secties en richting de leerlingen was er veel aandacht voor Ruggensteun. Dat uitte zich in beschikbaar gestelde tijd om verbeterplannen op te stellen en te realiseren, mogelijkheden bieden voor het inschakelen van externe experts, ondersteuning in de vorm van bijlesuren voor de leerlingen en, first and foremost, het geven van vertrouwen.

Bij dat alles kwam vaak een vierde R ter sprake: die van Rekenschap. Verantwoording is een onderwerp dat gevoelig kan liggen: docenten zijn professionals die vaak beter functioneren als zij autonomie ervaren. Afgelopen schooljaar lag hierin dan ook een uitdaging en leerpunt voor de organisatie. Maar door de feitelijke situatie (de cijfers, het oordeel van de inspectie en de benodigde verbeteringen) helder te schetsen en door te vragen in de gesprekken met het onderwijzend personeel (hoe pak je het nu aan, hoe weet je dat dit werkt, welke verbeteringen zijn mogelijk en hoe bepaal je of deze effectief zijn), zijn uiteindelijk alle partijen tot nieuwe inzichten en verdieping gekomen.
 

En nu: borging
Bij het herstelbezoek in juli 2018 zijn alle indicatoren als voldoende beoordeeld. Het SE-CE-verschil was op de vwo-afdeling uiteindelijk slechts 0,18. Een sterk staaltje van alle betrokkenen: de leerlingen, het onderwijzend- en ondersteunend personeel en het MT. De inspecteurs gaven wel aan dat de focus op de resultaten/cijfers heeft geleid tot minder aandacht voor ons eigentijdse concept. De taak die nu voor ons ligt is dan ook het borgen van de verbeteringen en deze meer verbinden met onze eigenheid. Sterker nog: ons concept versterken en door ontwikkelen door goede resultaten nog vanzelfsprekender onderdeel te laten zijn van onze bedoeling.Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.