Nieuws

Nieuwsbrieven20202019 20182017     
 FebruariFebruariFebruariFebruari     
 MeiMeiMeiMei     
  AugustusSeptemberAugustus     
  NovemberNovemberNovember     


donderdag 23 april 2015

LEESTIPS

Gerritjan van Luin

Volgens Kees Boele, bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), moeten onderwijsmensen weer gaan doen waar het in het onderwijs ten diepste om gaat: onder-wijzen, opdat jongeren wijzer worden. Dat kan alleen als leidinggevenden hun school ook echt schóól laten zijn in plaats van een bedrijf. 

https://www.managementboek.nl/boek/9789086871636/onderwijsvrijheid-kees-boele

 

Een nieuw artikel van Thijs Homan (zie DNM 4). Teams en groepen vormen formele onderdelen van organisaties; zij worden geacht bij te dragen aan organisatiedoelen. Begeleiding en coaching is er vaak op gericht om dit te bewerkstelligen. De ervaring van Homan is dat er in en rondom teams allerlei andere processen en dynamieken gaande zijn, die niet goed begrepen kunnen worden vanuit deze formele kijk. Wil de echte groep opstaan?  

http://thijs-homan.nl/wp-content/uploads/2015/03/Complexiteitsperspectief-op-begeleidingskunde.pdf 

 

In het boek ‘Je Binnenste Buiten’ verkennen Manon Ruijters en haar collega- auteurs praktijkvraagstukken rondom professionele identiteit (o.a. in het onderwijs), beschrijven ze wat een professional nu eigenlijk is en welke dilemma's deze tegenkomt. Met het boek is ook een dialoogspel verschenen (Ons Binnenste Buiten). 

https://www.managementboek.nl/zoeken?q=Je+Binnenste+Buiten+Over+professionele+identiteit+in+organisaties+Manon+Ruijters

 
Ook in het onderwijs is het ‘kleuren-denken’ ruimschoots bekend. De bedenker ervan, Léon de Caluwé, nam onlangs afscheid als hoogleraar advieskunde. Ter gelegenheid daarvan verschijnt het boek ‘Spannend veranderen’  waarin twintig vakgenoten, met wie De Caluwé heeft samengewerkt, reflecteren op thema's uit zijn werk. Spanning in kleuren en spanning tussen kleuren krijgen erin volop aandacht.

​​https://www.managementboek.nl/boek/9789462760646/spannend-veranderen-leon-caluwe
 

Van Andy Hargreaves’ boek ‘Uplifting Leadership’ is een gelijknamige Nederlandse vertaling verschenen met theoretisch beschouwingen over hoe doelgericht dromen en creatieve durf kunnen leiden tot grote successen en praktijkvoorbeelden die kracht van opwaarts leiderschap illustreren. In een van de komende afleveringen van DNM verschijnt een bespreking van dit boek.

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/magento/uplifting-leadership.html

 

Een dun boek over ‘minimal management’. De auteur, Paul Verburgt, is niet alleen consequent, maar sluit met zijn boek ook aan bij een aan de weg timmerende stroming die bepleit dat werk het best gedaan kan worden als medewerkers veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid hebben en het management tot het uiterste minimum is beperkt. In de zorg, ict en advieswereld zijn inmiddels interessante praktijken van dit minimaal management te zien. Ook iets voor het onderwijs?

 
https://www.managementboek.nl/boek/9789462760561/minimal-management-paul-verburgt#over

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.