Nieuws

 

maandag 08 februari 2021

Leiderschapsqueeste naar goed werk, dat goed is, goed doet en goed voelt

Column

Jasmijn Kester

Circa een jaar ben ik nu werkzaam als bestuurder van een stevige onderwijsorganisatie, de KPOA Amersfoort e.o. Bij de start gaf ik me honderd dagen om de organisatie goed te leren kennen en zij mij. Dat perspectief werd weggeveegd door de eerste lockdown en nu, bijna een jaar verder, zitten we met elkaar in de tweede lockdown. We maken een stevige reis door: we komen hindernissen tegen, helpers die energie geven of juist energie kosten en ons geduld op de proef stellen en voor wie veel compassie nodig is. Ik ben trots op hoe wij er hier samen met alle medewerkers van KPOA, ouders/verzorgers en samenwerkings- en ketenpartners doorheen komen. Onze kernwaarden - vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap - geven energie en zorgen ervoor dat we dit avontuur aankunnen. De liefde voor onderwijs, groei en dus ontwikkeling is de onderliggende drijfveer die ons bindt.

Tot op de dag van vandaag ben ik als bestuurder bezig vanuit die drijfveer en de kernwaarden verbindingen te leggen, samen te werken, te leren van verschillende perspectieven, en samen te overwinnen in wat beter kan. Hoe dat ertoe bijdraagt dat het onderwijs en de organisatie iedere dag een beetje beter wordt, is niet gemakkelijk zichtbaar te maken. Wat ik doe, bestaat uit veel denkwerk, reflectie, gesprekken met collega’s in de organisatie en daarbuiten. Maar als ik terugkijk op wat we samen met de ketenpartners voor elkaar hebben gekregen ten aanzien van goed onderwijs en de condities daarvoor in tijden van onderwijs op afstand en noodopvang, denk ik dat we als bestuurders wel degelijk veel invloed hebben. En begrijp mij niet verkeerd: ik klop hier niet op mijn borst of op de borst van ons als bestuurders. Wat ik zichtbaar wil maken, is dat we wel degelijk iets betekenen in – zoals Manon Ruijters dat noemt in Queeste naar goed werk. Over krachtige professionals in een lerende organisatie uit 2018 – onze leiderschapsqueeste naar goed werk, werk dat goed is, goed doet en goed voelt. Ik ervaar dat we ernaar streven het iedere dag een beetje beter te doen, dienstbaar te zijn aan het onderwijs, de scholen, de collega’s en de kinderen, maar ook aan onze samenwerking- en ketenpartners. Ik krijg er energie van als er uitdagingen zijn op de werkvloer die vragen om bestuurlijke aandacht, waarbij je dan met ketenpartners zoekt naar oplossingen.

Neem bijvoorbeeld het verleggen van de datum dat kinderen in groep 8 zich definitief aangemeld hebben op de VO-school naar keuze. Het klinkt wellicht simpel wanneer je dit vraagstuk van buitenaf bekijkt. Maar vergis je niet: dit vraagt veel van de betrokken partijen. Voor een grote groep kinderen in groep 8 is het op dit moment lastig om een goede keuze te maken voor een VO-school. Vaak speelt het gevoel van sfeer en beleving een heel belangrijke rol in de uiteindelijke keuze van een nieuwe school. Maar vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk dat kinderen die sfeer letterlijk kunnen inademen. De impressies die ze nu opdoen, halen ze via de digitale omgeving op en dat is toch wat anders dan wanneer je het fysiek kunt ervaren. Maar VO-scholen blijken heel vindingrijk te zijn en hebben via de digitale omgeving alles uit de kast gehaald om kinderen en hun ouders/verzorgers een goede impressie te geven en daarin ook ruimte te creëren voor interactie. Dus in deze tijd, in deze crisis word je ook gedwongen creatief te zijn.

Bij dat alles is het zoeken naar een goed evenwicht tussen de verschillende belangen essentieel. Het gezamenlijk belang is natuurlijk dat je samen wilt dat de kinderen vanuit een gedegen tot stand gekomen advies, eigen gefundeerde keuze voor een nieuwe school, het onderwijskundig rapport en warme overdracht een zachte landing maakt op de school naar keuze. Voor kinderen is de overgang van het po naar het vo een belangrijke levensstap. Op hun beurt willen VO-scholen op tijd weten hoeveel kinderen zich ingeschreven hebben op hun school. Dat is van belang met het oog op de formatie, op de werving en selectie van nieuwe docenten want de vijver waar je uit kunt vissen, is niet rijk, dus hoe langer je wacht, hoe lastiger het wellicht is om een goede docent te werven, om tot een goede match te komen. Tegelijkertijd geldt voor het po en het vo dat je de warme overdracht ten behoeve van een zachte landing van het kind goed en gedegen tot stand wilt laten komen en dat de kinderen voldoende tijd en ruimte krijgen om te ontdekken welke school bij hen past, goed voelt enzovoorts. Als je de datum van inschrijving verschuift, leg je behoorlijk wat druk op dit proces.

Zo zijn er van beide kanten verschillende belangen, perspectieven waar we goed oog voor moeten hebben, en mede door de gesprekken die we met onze samenwerkingspartners voerden, kregen we dat voor elkaar op bestuurlijk niveau en dat is winst voor onze kinderen in groep 8 en de leerkrachten die hen in dit proces begeleiden. De datum van definitieve inschrijving op de VO-school naar keuze is ruim drie weken verlegd. De winst zit trouwens ook op het vlak van de samenwerking tussen voorschoolse educatie, po en vo. We worden door deze crisis meer dan ooit te voren gedwongen samen te werken aan knelpunten als vroegselectie, aan versterking van ons funderend onderwijs ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen en leerlingen in Amersfoort e.o.

Lao Tzu zei ooit: ‘In het streven naar kennis wordt elke dag iets verworven; in het streven naar wijsheid wordt elke dag iets losgelaten’. En zo is het. Als we een knelpunt zoals de vroegselectie bezien vanuit al de verworven kennis en de aanpak waaraan we gewend zijn, vergeet je maar al te gemakkelijk dat samen leren, werken en leven soms ook draait om vergeten en niet-weten in het belang van wijsheid. Let wel, we hoeven het kind niet met het badwater weg te gooien. We hebben een stevige basis van waaruit we kunnen vertrekken in Amersfoort e.o. En die basis is onmisbaar.

 

Jasmijn Kester
Lid College van Bestuur Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA), raadslid Onderwijsraad
j.kester@kpoa.nl

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.