DNM-Online Boeken en beschouwingen

 

DNM-Online
 

 

dinsdag 25 april 2017

Leren op de werkplek van leraren: hoe breng je dat in kaart?

Arnoud Evers

Professionele ontwikkeling na een initiële opleiding vindt traditioneel plaats via trainingen of vervolgopleidingen. Maar in toenemende mate wordt in dat kader de waarde van professionele ontwikkeling van leraren op het werk onderschreven. Dat heeft bijvoorbeeld een positief effect op organisatie-uitkomsten, en het blijkt belangrijk te zijn voor de professionele groei van leraren en hun carrière-ontwikkeling. Bovendien is het ook een manier om efficiënt om te gaan met de beperkte middelen en tijd die beschikbaar zijn voor de professionele ontwikkeling van leraren. De vraag is alleen hoe je de mate waarin leraren deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten op het werk, zichtbaar kunt maken. In dit artikel bespreken we een instrument waarmee dat kan.

Functies
Wat we hebben ontwikkeld, is een zelfrapportage-instrument. Daarom is het cruciaal om anonimiteit te garanderen; bovendien is een omgeving van vertrouwen hierbij belangrijk. Verder moet men zich goed realiseren dat dit instrument niet als ‘kant-en-klaar’ moet worden beschouwd, maar als een gezonde basis voor ‘werk in uitvoering’. In een snel veranderende wereld en werkomgeving, zullen andere leeractiviteiten op de werkplek, zoals leeractiviteiten met sociale media, waarschijnlijk ook belangrijk zijn in de toekomst.

Het instrument kan leraren helpen zich bewust te worden van essentiële leeractiviteiten op het werk. Maar het kan ook helpen om een inventarisatie te maken van de mate waarin leraren deelnemen aan bepaalde ontwikkelingsactiviteiten op het werk, en specifieke acties te ondernemen met betrekking tot leeractiviteiten die relatief laag scoren. Mogelijke acties zijn bijvoorbeeld het meer toegankelijk maken van literatuur voor leraren, het stimuleren van reflectie door het stimuleren van leraren om elkaars lessen bij te wonen, en het faciliteren van leraren om nieuwe lesmethoden uit te proberen in de klas. Om verandering te faciliteren kunnen leraren ook worden gestimuleerd om te reflecteren samen met collega’s op hun eigen scores, en de totaalscores van hun team en de school.

Het instrument
Het instrument bestaat uit zes categorieën van leeractiviteiten: 1) op de hoogte blijven: lezen; 2) op de hoogte blijven: deelnemen aan werk gerelateerde training; 3) experimenteren; 4) reflecteren en feedback vragen; 5) samenwerken met collega's om de les te verbeteren; en 6) samenwerken met collega’s in het kader van schoolontwikkeling. De eerste vier zijn vooral individueel gericht, de laatste twee richten zich meer op groepsactiviteiten.

Tabel1. Instrument: Werkplek leeractiviteiten
Hieronder staan 21 activiteiten die u als docent kunt verrichten. De vraag is bij al deze activiteiten: hoe vaak heeft u deze activiteit verricht in het afgelopen schooljaar? Omcirkelt u daartoe het best passende cijfer (van 1 tot 4). Met ICT wordt computergebruik en internet bedoeld.


 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image

Frans van Son - 29 mei 2017

Interessante lijst om in kaart te brengen aan welke scholingsactiviteiten een docent formeel en ook wellicht informeel deelneemt. Waaraan ik ook hecht hoe zichtbaar wordt welk plezier de betrokken docent aan deze ontwikkelactiviteiten beleeft om te voorkomen dat een docent die de lijst invult door hoepeltjes gaat springen en zo de eigen ontwikkeling naar de direct-leidinggevende gaat verantwoorden.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.