Nieuws

Nieuwsbrieven20202019 20182017     
 FebruariFebruariFebruariFebruari     
 MeiMeiMeiMei     
  AugustusSeptemberAugustus     
  NovemberNovemberNovember     


donderdag 24 augustus 2017

Lezers (her)lazen ook

Pedagogische tact

Peter Lourens las Pedagogische Tact, Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling, onder redactie van Luc Stevens & Geert Bors, Antwerpen/Apeldoorn, 2013

Ooit ben ik, naast mijn studie, ook opgeleid tot leraar Engels. De studie bekostigde ik met lesgeven in een voorloper van het VAVO. Dat was leuk werken en leren.

In onze common room op de vakgroep ging het gesprek vaak over spanning tussen algemene onderwijskunde en vakdidactiek. Niet erg inspirerend, vond ik, want van weinig praktische betekenis voor mijn eigen handelen in de klas. De leraar stond nog centraal als koning op zijn vakgebied (bij mij dus beperkt tot Engels), de leerling telde eigenlijk nauwelijks mee. Zeker niet op de VO-school waar ik intussen al uren sprokkelend in deeltijd was beland. Toen de aanvangssalarissen ook nog eens fors werden verlaagd hield ik het gauw voor gezien en ging iets anders doen. Dat werd onderwijsbeleid.

De afgelopen 35 jaar heb ik vanuit de beleidskant van het ministerie van OCW alle onderwijssectoren van nabij mogen bezien. Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) heeft mijn hart gestolen, mede omdat ik ook nog enige tijd op een ROC heb gewerkt. De minst gekende sector, terwijl juist ook daar zoveel kansen voor onze maatschappij zijn te verzilveren met, voor en door al die aanstormende jonge burgers. In het MBO wordt het toekomstige MKB opgeleid, de ruggengraat van onze samenleving. Als we in die sector de overdracht van waarden en normen goed voor elkaar weten te krijgen, investeren we stevig in de toekomst.

In 2014 las ik Pedagogische Tact, een studie onder redactie van o.m. Luc Stevens. De ondertitel beschrijft uitstekend wat mij destijds wel motiveerde voor onderwijs, maar wat ik, toen in mijn eentje, niet goed wist te vinden: op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling. Ik heb dat praktische boek in één adem uitgelezen, zo boeiend, waardenvol en nuttig. Ik raad het iedere aankomende leraar aan. Centraal staat de horizontale interactie tussen jonge burger/leerling en opvoeder/leraar. Het MBO acht ik bij uitstek een plek om pedagogische tact in praktijk te brengen, met en naast elkaar samenwerkend opleiden. Pedagogische tact biedt een aansprekende manier van kijken om dieper inzicht te verkrijgen in elkaars handelen, doen en nalaten.  Pedagogische tact geeft concrete handreikingen die mij iedere dag weer opnieuw inspireren om te werken aan onderwijs. Een aanpak die je ook heel goed kunt doortrekken naar andere sectoren in de samenleving.

Peter A. Lourens is als accountmanager VSV-regio’s verbonden aan de Directie Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) van het Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap.Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.