Nieuws

Nieuwsbrieven20202019 20182017     
 FebruariFebruariFebruariFebruari     
 MeiMeiMeiMei     
  AugustusSeptemberAugustus     
  NovemberNovemberNovember     


woensdag 02 december 2015

Literatuurlijst focusgedeelte DNM 2015-04 - Ontwikkelingen in het MBO

Download hier de literatuurlijst die hoort bij het focusgedeelte van De Nieuwe Meso 2015-04, 
'ONTWIKKELINGEN IN HET MBO"  

Aangehaalde literatuur

• Berg, J. van den, Jong, L. de (redactie), Aalsma, E., Hoeve, A. & Zitter, I. (2015). Lerend werkend en werkend leren in de Techniekfabriek; een leerlingperspectief (in druk). ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo).

• Commissie Onderwijs en Besturing BVE (2010). Naar meer focus op het mbo! Advies in opdracht van de staatssecretaris van OCW. Den Haag.

• Inspectie van het Onderwijs. (2015). De staat van het Onderwijs. Onderwijsverslag 2013-2014. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

• MBO Raad (2014): Branchecode goed bestuur in het mbo. Woerden: MBO Raad.

• Roman, B. en Willemse, P. (2012). Examinering in het MBO. Een historische schets. Tilburg: IVA beleidsonderzoek en advies.

• Schuit, H., en P.Sleegers (1990): De schoolorganisatiemodellen van Ernst Marx als alternatief voor de dichotome benadering van scholen. In Giesbers, J.H.G.I., en F.J. van der Krogt: Werken met modellen in organisaties. De modellen van Ernst Marx: ontwikkeling, onderzoek en gebruik. Alphen aan de Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

• Schuit, H., Hövels, B. en R. Kennis (2009): Kiezen en delen. Beleidsopties voor een toekomstbestendig mbo. KBA Nijmegen. • Vink, R. en P. Willemse, m.m.v. E. Voncken (2015a). Externe validering van individueel of in samenwerking ontwikkelde examenproducten in het mbo. Advies aan de minister van OCW. Tilburg: IVA Onderwijs.

• Vink, R. en P. Willemse (2015b). De kracht van de examencommissie. Kritische succesfactoren. Tilburg: IVA Onderwijs.

• Willemse, P. en N. Denissen (2012). Examineren op de werkplek. De ontwikkeling van een assessmentmodel. Eindhoven School of Education/IVA beleidsonderzoek en advies.

• Zitter, I. & Hoeve (2013). Hybride leeromgevingen: het verweven van leer- en werkprocessen. ‘s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo).

• Zitter, I. & Hoeve, A. (in druk). Op het juiste spoor: een grensanalyse van praktijken betrokken bij de ontwikkeling van de TechniekFabriek naar een hybride leeromgeving. In: Bakker, A., Zitter, I., Beausaert, S. en Bruijn, E. de (eds.). Tussen opleiding en beroepspraktijk: Het potentieel van boundary crossing. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. 

DOWNLOAD HIER DE PDF VAN DE ITERATUURLIJST Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.