DNM-online Beschouwingen & Boekbesprekingen

 

Verschenen nieuwsbrieven

2022              

2021    

2020

2019 

2018

2017

 

Februari

 

Februari

 

Februari

 

Februari

 

Februari

 

Februari

 

Mei

 

Mei

 

Mei

 

Mei

 

Mei

 

Mei

 

Juni

 

Juli

 

September    

 

Augustus

 

September

 

Augustus  

 

 

November   

 

November

 

November

 

November    

 

November    

 

 

donderdag 26 februari 2015

Ontwikkeling vakmanschap leraren

INHOUD THEMA 'ONTWIKKELING VAN HET VAKMANSCHAP VAN LERAREN' (maart 2015)

De Nieuwe Meso

 • Rekenbeleid in vo en mbo, Renée van Schoonhoven
 • Verbinding en dialoog als kritieke succesfactoren (tweeluik - deel 1), Iwan Basoski
 • Het vertaalvermogen van schoolleiders (tweeluik - deel 2), Berit Lindemann
 • Duurzame schoolontwikkeling, Hans van Dael, Tineke Drewes en Aris Fickweiler
 • De taal van de leider, Frank Weijers
 • Ecologie
 • Internationaal
 • Hoe zit het met uw Evidence based werken
 • Onderzoek
 • Boeken
Focus op...
 1. Introductie op het thema Ontwikkeling van het vakmanschap van leraren, Arie Olthof en Pieter Leenheer
 2. Zin en onzin van professionalisering, Klaas van Veen
 3. Docentontwikkelteams en de professionalisering van docenten, Fer Coenders
 4. Leidinggeven aan een professionele leercultuur, Niek Bootsma
 5. Leraren doen het zelf, maar kunnen niet zonder hun schoolleiding, Kees Horsman
 6. Buitengebied tussen binnenwerelden. Over linking connections van scholen en het onderwijsdiscours buiten schooltijd onder leraren, Pieter Leenheer
 7. Het onzekere vakmanschap. Bij wijze van nabeschouwing, Pieter Leenheer
Redactioneel
Tijdens een lezersbijeenkomst medio november ontvingen we een groot aantal suggesties over inhoud en vorm van De Nieuwe Meso. De inhoudelijke suggesties, bijvoorbeeld over thema’s en toon, geven richting aan het redactiebeleid in de komende periode. Aan een suggestie over de vorm geven we meteen gehoor: met ingang van deze tweede jaargang beginnen we met het magazinedeel, waarna in het focusdeel een specifiek thema wordt uitgediept.

Over het magazinedeel 
Zowel in als rond het onderwijs is met verbazing kennis genomen van de recente perikelen rond de invoering van de rekentoets, maar de aard van die verbazing verschilde. In het onderwijs verbazing over de halsstarrigheid waarmee de coalitie vasthoudt aan de invoering van de rekentoets. Buiten de sector verbazing over waarom dat onderwijs zo moeilijk doet: hebben ze dat rekenen nou nog niet op orde? In het openingsartikel laat Renée van Schoonhoven zien dat er over zin en onzin van het rekenbeleid veel meer valt te zeggen dan nu in de actuele discussie over een aspect ervan - de rekentoets - gebeurt. Wat blijkt? Het rekenbeleid bevat van meet af aan een forse weeffout: ingecalculeerd is dat een substantieel deel van de basisschoolleerlingen in het basisonderwijs niveau 1F niet zal halen, terwijl zij later in het voortgezet onderwijs minstens 2F moeten halen voor een diploma. Hoe valt dit te rijmen? De hele gang van zaken rond het rekenbeleid roept de vraag op hoe het kan dat ondanks alle landelijke overlegcircuits, er beleid wordt ontwikkeld dat zeker tot uitvoeringsproblemen zal leiden. Of komt dat juist door die overlegcircuits? Hoe dan ook, schoolleiders en -bestuurders moeten vroeger of later aan de slag met dat niet-passende overheidsbeleid. De uitdaging is dan het zo vorm te geven dat het aansluit bij de eigen schoolsituatie en bijdraagt aan de realisatie van de eigen doelstellingen. Het betrekken van leraren daarbij is essentieel. Hoe je als schoolleider of –bestuurder kunt schakelen - tussen beleid en praktijk en tussen buiten en binnen - staat in deze DNM centraal in een tweeluik met een artikel van Iwan Basoski en van Berit Lindemann.

Over het focusdeel
Nog even terug naar het rekenbeleid. Daarmee begeven overheid en politiek zich op het domein dat goed beschouwd aan de onderwijsprofessionals oebehoort. Hoe kan dat? Zou het beleid er anders uit hebben gezien als leraren een sterkere beroepsgroep vormen? Met die vraag zijn we aanbeland in het focusdeel, met als thema de ontwikkeling van het vakmanschap van leraren. Dat is al langer een hot item, maar ook hierbij geldt: het zijn vooral anderen die vinden dat leraren moeten professionaliseren. Hier ontstaat een paradox: als leraren dit heft niet in eigen handen nemen, kan alle aandacht voor professionalisering juist deprofessionaliserend werken. Anderzijds: om het heft in handen te kunnen nemen, is het nodig dat de beroepsgroep zich professionaliseert. Deze spanning vormt een rode draad in het focusdeel, dat uiteenlopende bijdragen over lerarenprofessionalisering bevat.

Download de volledige uitgave op ProfessioneelBegeleiden.nlGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.