Nieuws

Nieuwsbrieven20202019 20182017     
 FebruariFebruariFebruariFebruari     
 MeiMeiMeiMei     
  AugustusSeptemberAugustus     
  NovemberNovemberNovember     


maandag 04 mei 2020

Redactioneel

Pieter Leenheer

Het Focusdeel van de komende DNM (verschijnt eind mei, begin juni) is gewijd aan onderwijs en ict. Eerlijk gezegd, volstrekt toeval. We bedachten het thema zo ongeveer een jaar geleden, toen nog niemand de pandemie zag aankomen, laat staan de gevolgen die de uitbraak zou hebben. Thema’s bedenken we lang van tevoren, want DNM is er nu eenmaal niet voor de actualiteit, maar voor reflectie, voor achtergronden.  En slechts bij hoge uitzondering, zoals dit keer, vallen die drie met elkaar samen.

Nu hebben we al vanaf de start van DNM, in 2014, geprobeerd het gat tussen actualiteit en reflectie te dichten met een nieuwsbrief. Doordat die alleen digitaal verschijnt en de productietijd ervan een stuk korter is dan die van het tijdschrift, dachten we met een nieuwsbrief de actualiteit wat beter te kunnen bijhouden. Maar de praktijk wijst uit dat de nieuwsbrief geleidelijk een wat andere kant is uitgegaan. Zo bestaat intussen een flink deel ervan uit boekbesprekingen. Het aanbod van boeken die een bespreking waard zijn, is namelijk groter dan we in het tijdschrift kwijt kunnen. Daarnaast nam het aantal toe van column-achtige stukken en beschouwingen die door hun variabele lengtes wat slechter pasten in het vaste format van het tijdschrift. Bovendien konden door de kortere productietijd die beschouwingen in voorkomend gevallen wat nauwer aansluiten bij de actualiteit. En dat alles overziend, hebben we besloten de nieuwsbrief om te dopen in DNM E-magazine Boeken en Beschouwingen.

In de voorliggende nieuwsbrief knopen drie stukken trouwens wel degelijk aan bij de actualiteit: de column van Jasmijn Kester die net aan het begin van de coronacrisis aan een nieuwe baan begon als CvB-lid van een po-scholengroep; een beschouwing van Jan Tishauser (programmadirecteur ResearchEd) over de privacy-risico’s van gepersonaliseerd digitaal leren; en een stuk van adviseur en onderzoeker Hartger Wassink over toezicht in tijden van corona. Het zijn thema’s die voor een deel terugkomen in het Focusdeel van DNM 7.2, maar vooral later dit jaar, in de Focus van DNM 7.4. Die aflevering willen we namelijk geheel wijden aan een terugblik – uiteraard voor zover op dat moment mogelijk – op de voorbije maanden, voor een groot deel gebaseerd op dag- en weekboeken die op dit moment door een groep schoolleiders, bestuurders en anderen worden bijgehouden. Voor ons een spannende onderneming.

Ironisch genoeg verscheen terwijl we de kopij voor deze nieuwsbrief aan het afronden waren, op 20 april jl., Fundament op orde: kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen. Een rapport van de Rijksoverheid in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen, opgesteld naar aanleiding van motie van Kamerlid Joost Sneller (D66) en enkele collega´s uit 2018, waarin het kabinet gevraagd werd om ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis effectieve beleidsopties en hervormingen in kaart te brengen. Ongeveer net zo’n mooie timing dus als de DNM Focus die binnenkort verschijnt. Op dat rapport komen we zeker terug in een van de volgende DNM’s, al was het alleen al omdat de analyse van de uitgangssituatie ongetwijfeld bijstelling zal behoeven gezien wat we nu allemaal meemaken. Maar uiteraard ook vanwege de inhoud van de voorgeschotelde opties. Je kunt je immers ook nu al afvragen of ons onderwijs werkelijk weerbaarder en kwalitatief beter zal worden dank zij sterkere overheidssturing en de oprichting van een kennisinstituut dat de kennis over wat wel en niet werkt in het onderwijs bij elkaar brengt en vertaalt die naar praktisch bruikbare handreikingen. Vooral dat laatste heeft iets van old school denken.

Pieter Leenheer
Redacteur DNM
pieter.leenheer@planet.nlGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.