Nieuws

maandag 30 april 2018

Weggeefactie: Stagnatie van professionals

Generiek beleid en algemene maatregelen ten aanzien van employabiliteit, mobiliteit, levenslang leren en duurzame inzetbaarheid lijken in veel gevallen niet de gewenste vruchten af te werpen. Op organisatieniveau zien we dat belangrijke strategische vraagstukken als innovatie, wendbaarheid en ‘organisational health’ het moeilijk hebben. Dat komt in veel gevallen omdat de mensen stagneren. De auteurs geloven dat specifieke interventies voor het voorkomen en oplossen van stagnatie mogelijk en nodig zijn.

Voorkomen en aanpakken van stagnatie wordt om verschillende redenen steeds belangrijker om een hoge productiviteit te kunnen blijven behouden:

–– In de kenniseconomie is de vakdeskundigheid van de professional het kapitaal en de motor van de organisatie

–– Kennisontwikkeling gaat zo snel dat het risico op kennisveroudering toeneemt; professionals worden op steeds jongere leeftijd minder goed in hun vak

–– De kans op stagnatie wordt verder vergroot door verplatting, horizontalisering en technologisering van onze organisaties. De daarvoor benodigde flexibiliteit van professionals om anders (samen) te werken, kost in toenemende mate moeite

–– Duurzame inzetbaarheid is een strategisch (HR) vraagstuk geworden gegeven de vergrijzing van de beroepsbevolking en de steeds latere pensioenleeftijd.

 

Wat zijn dat nu eigenlijk professionals en hoe ontwikkelen zij zich? Waarin lopen professionals stagnatierisico’s en hoe kunnen die verkleind worden? Wat kan de organisatie doen om stagnerende professionals te helpen? Hoe creëer je een stagnatie-onvriendelijke organisatie? De antwoorden op deze vragen worden praktisch en modelmatig gepresenteerd, direct toepasbaar voor de HR-professional, consultant, manager en toezichthouder.

 

Ron van de Water is directeur van Learnworks, een HRM kennisbedrijf, en gespecialiseerd in loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding.
Mathieu Weggeman is hoogleraar organisatiekunde aan de TU/e, bestuursadviseur, lid van de Raad voor Cultuur, van de RvT van Buurtzorg Nederland en van de RvC van Brainport Development in Eindhoven.

 

In samenwerking met Uitgeverij Scriptum mogen we 5 exemplaren van dit boek weggeven! Deze weggeefactie loopt t/m dinsdag 15 mei. Winnaars worden woensdag 16 mei per e-mail geïnformeerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klik hier om mee te doen aan deze weggeefactie!

 

Let op: reacties via onderstaand formulier worden niet meegenomenGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image

Harry Vos - 18 maart 2019

Zou leuk zijn als ik een exemplaar zou kunnen ontvangen. Met het IBO ben ik een leergang aan het ontwikkelen over hoe je stagnatie en professionele ontwikkeling kunt verbinden. Hartelijke groet, Harry Vos

anja bogaard - 07 mei 2018

Ook in de zorg zie ik dat het thema D.I. een strategisch vraagstuk is geworden. Nu er een tekort is aan verpleegkundigen en verpleegkundigen dreigen uit te vallen door de hoge werkdruk is het voor mij als opleidingsadviseur de uitdaging om in kleine teams de ontwikkeling van de medewerker te versterken en het goede vast te houden en te versterken. Appreciative Inquiry! Zoeken naar leeroplossingen die zowel de organisatie als teams fasciliteren en ondersteunen in een gezond leer en werkklimaat.

Wil Houtzager - 02 mei 2018

Eens met de auteurs. Wendbaarheid van organisaties beweegt zich op het vlak van innovatie en slagvaardig organiseren (productief vermogen). Inzetbaarheid van mensen is daar een voorwaarde voor en kent een interne duurzame inzetbaarheid (meegroeien met de organisatie) en externe duurzame inzetbaarheid (je waarde op de arbeidsmarkt behouden). Afhankelijk van de specifieke context van de organisatie betekent dit verschillende interventies op deze velden die elkaar moeten versterken.

J.h.tressel - 01 mei 2018

Ben nieuwsgierig naar de aanpak van stagnerende werknemers

Cees van den Berg - 01 mei 2018

Het belang van gedeeld leiderschap draagt bij aan het voorkomen van stagnatie. Het loslaten van de (nog steeds) bestaande hiërarchie in onderwijsorganisaties en het aangaan van innovatieve verbinding met het bedrijfsleven leiden tot creativiteit. En juist die creativiteit, laten we zeggen het ondernemerschap, draagt bij aan destagneren en het bevorderen van groei. Een belangrijke vraag om te overdenken: zou u bij uw organisatie, op uw school zelf student (klant) willen zijn? Ja? Nee? Wat kan er verbeterd worden om de 'stop of growth' te keren?

Carol Timmer - 01 mei 2018

Stagnatie in een platgeslagen organisatie? Ondersteun en faciliteer het werkplekleren...

Marty Lulofs - 01 mei 2018

Wat klinkt me dit bekend in de oren. Fijn dat er aandacht aan wordt besteed en dat het niet blijft bij "holle woorden en kreten". Ik been heel benieuwd naar de aanpak en het onderzoek naar de praktische uitvoering!

Anneke van Esterik - 01 mei 2018

Dit is echt interessante materie! Ben benieuwd naar de vertaling richting praktijk.

Rianne Koole - 01 mei 2018

Ook in het onderwijs is professionalisering blijvend van belang. Hoe voorkom je dat ‘verandermoeheid’, de flexibiliteit en professionalisering van de docent stagneert?

Rianne de Putter - 01 mei 2018

Precies het probleem waar we in onze organisatie tegenaan lopen en mee aan de slag willen.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.