Nieuws

Nieuwsbrieven20202019 20182017     
 FebruariFebruariFebruariFebruari     
 MeiMeiMeiMei     
  AugustusSeptemberAugustus     
  NovemberNovemberNovember     


Pagina:|1|...|8|9|10|11|12|...|17|
25 april 2017

Leiderschap voor het onderwijs van de toekomst

Als we willen dat leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces, dan kan het niet anders dan dat leraren veel ruimte moeten hebben om die leerprocessen optimaal te faciliteren. Als we willen dat curriculumvernieuwing en onderwijsontwikkeling geen eenmalige gebeurtenissen zijn, maar permanente processen, ook dan kan het niet anders...


25 april 2017

10-14 Onderwijs. De brug tussen basis- en voortgezet onderwijs

In het politieke debat over het verkleinen van de kansenongelijkheid pleiten woordvoerders van verschillende politieke partijen voor de herinvoering van de brede brugklas, die in de afgelopen jaren steeds meer uit het voortgezet onderwijs is verdwenen. Scholen zelf zoeken naar creatievere oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van 10-14...


25 april 2017

The relevance of education

Lezers (her)lazen ook

Vorig jaar overleed Jerome Bruner, psycholoog, op 100 jarige leeftijd. Bruner was een veelzijdig wetenschapper, onder meer op het gebied van onderwijs- en ontwikkelingspsychologie. Zijn “The relevance of education” (1971) is een van mijn oude studieboeken. Voor mijn proefschrift over betekenisgeving in het onderwijs heb ik het...


25 april 2017

Claire’s sketchnotes

Blogtip mei 2017

Ssst, niet te hard praten nu, om te voorkomen dat de neo-traditionalistische leerpolitie alarm slaat op Twitter. Vandaag wil ik het met u hebben over beelddenkers, of, in de termen van Howard Gardner: mensen met een wat hogere visueel-ruimtelijke intelligentie. Zij leren graag door te kijken, en door zelf te schetsen. Beelden in plaats van...


25 april 2017

Leren op de werkplek van leraren: hoe breng je dat in kaart?

Professionele ontwikkeling na een initiële opleiding vindt traditioneel plaats via trainingen of vervolgopleidingen. Maar in toenemende mate wordt in dat kader de waarde van professionele ontwikkeling van leraren op het werk onderschreven. Dat heeft bijvoorbeeld een positief effect op organisatie-uitkomsten, en het blijkt belangrijk te...


25 april 2017

NRO-verbindingsprijzen voor onderwijs en onderzoek

Met ingang van dit jaar reikt de NRO twee prijzen uit: de NRO-onderwijsprijs Voor leraren die op effectieve wijze binnen de school gebruik maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. de NRO-VOR-praktijkprijs Voor Nederlandse onderzoekers van wie het onderzoek op doeltreffende wijze vertaald is naar een product of...


03 februari 2017

DNM Vakblad over onderwijs en leiderschap

“De wereld om ons heen verandert razendsnel”. Te pas en te onpas horen of lezen we die boodschap, meestal gevolgd door een dwingend advies dat we moeten mee veranderen, als we de boot niet willen missen. Gert Biesta heeft al eens beschreven hoe nietszeggend die boodschap eigenlijk is: jazeker, de wereld verandert, maar niet voor...


03 februari 2017

Hoveniers

Column

‘Ouders, leraren en coaches zijn de hoveniers in het hersentuintje van de adolescent. Zij onderhouden het gewas, zorgen voor cognitieve en emotionele voeding en beschutting en begeleiden de groei. Daarmee scheppen zij de voorwaarden voor de persoonlijke groei.’ (Jolles, 2016, Het tienerbrein, p.371) In de...


03 februari 2017

Handboek School in de samenleving

boekbespreking

Peter de Vries e.a., Handboek School in de samenleving. De Samenlevingsgerichte School van de 21ste eeuw. EDG Thuiswinkel, Utrecht 2015 Het thema van de Big Improvement Day, 17 januari jl. was het toenemende belang van sectoroverstijgende samenwerking. SER-voorzitter Mariëtte Hamer haalde in haar kroonrede hierover...


03 februari 2017

Leren werken en werkend leren in de TechniekFabriek

Signalement

Van den Berg, J., L. de Jong, A. Hoeve, I. Zitter, E. Aalsma (2016). leren werken en werkend leren in de TechniekFabriek. ’s-Hertogenbosch: ecbo. Heel geleidelijk verandert het middelbaar beroepsonderwijs. Na de met veel gedoe omgeven invoering van competentiegericht onderwijs, voor het ministerie van OCW zelfs aanleiding om het...


Pagina:|1|...|8|9|10|11|12|...|17|

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.