Nieuws

Pagina:|1|...|7|8|9|10|11|...|15|
07 november 2016

Mindshift

Blogtip

In Nederland is er een grote toename aan aandacht in de media geweest voor onderwijs in de afgelopen 15 jaar. Het debat hier lijkt echter steeds meer te polariseren. Een jaar of tien geleden ging het over het ‘nieuwe leren’ waar je dan voor of tegen moest zijn. Nu gaat het over persoonsvorming versus rekenen en taal. Het soms...


07 november 2016

Wie doet het beste onderzoek naar onderwijsbeleid?

Lezers lazen ook....

Het eerder dit jaar verschenen CPB-rapport Kansrijk onderwijsbeleid komt, zoals de opstellers ervan zelf zeggen, tegemoet aan de vraag naar bewezen effectieve maatregelen in het onderwijs. De eerdere hervormingen in het onderwijs, zoals het studiehuis en de basisvorming, die enkele jaren na invoering alweer deels zijn teruggedraaid, maakten...


07 november 2016

Boeiende uitdagingen voor het onderwijs in krimpgebieden

DNM Actueel

Steeds meer scholen hebben te maken met demografische krimp, of krijgen hier de komende jaren mee te maken. Landelijk wordt voor de komende vijf jaar een krimp verwacht van ongeveer 7% in het voortgezet onderwijs. Maar de verschillen tussen regio’s zijn groot. In de Randstad bijvoorbeeld is er de komende jaren nog sprake van een toename...


04 november 2016

Meer maatwerk mogelijk maken

Vooruitblik DNM 3.4

“Leerstof- versus leerlinggericht”. Die dichotomie gebruiken we al heel lang in het onderwijs op allerlei momenten. We hebben het bijvoorbeeld over leerstofgerichte docenten, een leerlinggerichte school; onderwijsvernieuwers willen scholen leerlinggerichter maken, waarna tegenstanders hun verontrusting uitspreken dat dat ten koste...


04 november 2016

Het debat over onderwijs2032 levert niks op als scholen geen lerende organisatie worden

Commentaar

Op 27 oktober jl. meldde de BON op haar site dat de vereniging per direct uit de Onderwijscoöperatie (OC) was gestapt. Die breuk, schrijft ze, was gezien de oplopende spanning binnen de OC van de laatste jaren onvermijdelijk. Met name het onderzoek naar draagvlak voor het rapport Onderwijs2032 zorgde, aldus de BON, voor spanningen:...


07 september 2016

Longread: Geef mij maar een vraag en geen antwoord (Kopland)

Gesprekscultuur in scholen

In DNM 3.3 (september 2016) pleit Loes Lauteslager voor een ander gesprekscultuur in scholen. Deze long read is een uitgebreide versie van dat artikel. Loes Lauteslager Loes Lauteslager werkte zeventien jaar als rector op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. Zij is opgeleid tot taalwetenschapper, coach en veranderkundige...


24 augustus 2016

VOORUITBLIK DNM 3.3

Differentiatie en integratie

Arie Olthof Differentiatie en integratie Socioloog Kees Schuyt was een van de hoofdauteurs van het WRR-rapport over de basisvorming in 1986. Bij de presentatie van het rapport, destijds in De Reehorst in Ede, veroorloofde hij zich een anekdote: voor een groep onderwijsmensen had hij verteld hoe de WRR uitgebreid had stilgestaan bij het...


24 augustus 2016

LEESTIPS

Gerritjan van Luin

Van Alex van Emst, de in 2015 overleden oud-directeur van het APS, leerde ik dat er drie schoolculturen zijn: de ambtelijke, de politieke en de professionele. De eerste heeft een sterke hiërarchie in de organisatie als kenmerk en de tweede komt voort uit de vaak impliciete opvatting dat de school een democratie is en dat alle monniken...


24 augustus 2016

BLOGTIP

Hartger Wassink

Veel weblogs over onderwijs zijn vergaarbakken van persoonlijke stukjes van allerlei aard: praktijkervaringen en onderzoekssignaleringen worden afgewisseld met vlammende opinies of meer ‘freischwebende’ mijmeringen. Om daar wat eenheid in te brengen, heb je een consequente aanpak en een redactie nodig. Dat soort blogs zijn er maar...


24 augustus 2016

LEZERS LAZEN OOK...

Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens, Vitamines voor groei ( Acco, Leuven 2015)

Rob Martens Vitamines voor groei is geschreven door mijn Vlaamse collega’s Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens. Het behandelt een belangrijk onderwerp, namelijk de zelfdeterminatietheorie (ZDT) van de Amerikaanse onderzoekers Edward Deci en Richard Ryan, die ook het voorwoord schreven. In het boek wordt uitgelegd wat deze theorie,...


Pagina:|1|...|7|8|9|10|11|...|15|
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.