Adverteren

De Nieuwe Meso
De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders wil van betekenis zijn voor leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; teamleiders tot en met bestuursvoorzitters die graag lezen over onderwerpen waarmee zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben.

Doelstelling
DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en uitvoering, het macro-, het meso- en het microniveau, buiten en binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. Ook in het met elkaar verbinden van lezers tot een community wil DNM een faciliterende rol spelen, want DNM is ook een interactief vakblad.

Kenmerken
DNM sluit aan bij hun actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere perspectieven te behandelen en soms van een relativerende knipoog te voorzien. De DNM-redactie bestaat uit mensen die door hun beroepsmatige werkzaamheden goed zijn ingevoerd in alle aspecten van het onderwijs (praktijk, bestuur en management, beleid en onderzoek). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van de lezers, organiseert DNM tweemaal per jaar een visiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten worden de actuele thema’s voor nu en straks geïnventariseerd.

Verschijningsdata en thema's

6 maart 2024 - Het lerarentekort en het curriculum
5 juni 2024 - De positie en betekenis van de staf
18 september 2024 - Inclusief onderwijs
4 december 2024 - Kennisinfrastructuur


Op de infosheets van 2024 vindt u informatie over o.a. de doelgroep, het bereik, belangrijke data, thema’s, formaten, tarieven.


Advertorial in de nieuwsbrief van DNM
Aanleveren: yvonne@kloosterhof.nl 


Partner van De Nieuwe Meso
Partner van de Nieuwe Meso worden? Informeer via onderstaande contactgegevens naar de mogelijkheden!


Contact
Kloosterhof Neer B.V. - De Nieuwe Meso
Eric Vullers - eric@kloosterhof.nl
0475-597151

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.