Nieuws

Pagina:1|2|3|...|13|
12 februari 2019

Weggeefactie: Regieversterkend leiderschap

Het onderwijs wil door

Hoe geef je leiding aan een lerende organisatie? Hoe zorg je ervoor dat er een professionele en inspirerende cultuur ontstaat waar de collectieve ambitie zichtbaar en voelbaar is in de school? Het onderwijs wil altijd door. Daar schuilt een vitale kracht in. Het kan ook maken dat men in de waan van de dag opgaat in allerhande activiteiten. Het...


11 februari 2019

Vooruitblik op DNM 6.1

Internationaal

Over het thema van het Focusdeel van de vorige DNM, De leraar en zijn beroep, viel (en valt) zoveel te zeggen dat we niet alle kopij konden bergen. In het magazinedeel van de komende DNM, dat begin maart verschijnt, borduren we er daarom nog even op voort. Met een artikel van René Kneyber en Jan van de Ven, waarin ze terugblikken op de...


11 februari 2019

Van analyseren met SWOT naar spelen van WOTS

column

Een ‘nieuw’ te vormen schoolplan - een bekend fenomeen in het werk van de schoolleider. Je kijkt naar het verleden, het heden en je vormt een beeld van je school: het onderwijs in de toekomst en de plek die het inneemt in de veranderende samenleving. Het waarom en het waartoe: richten, verrichten en inrichten. Een inspirerende doch...


11 februari 2019

Betekenisvol besturen: Goedbedoeld, maar onvoldoende fundamenteel

Opinie

Onlangs kwam Betekenisvol besturen uit, het rapport van de Monitoringscommissie Goed Onderwijsbestuur VO. Die commissie, ingesteld in 2016, constateert dat de code vaak nog niet ervaren wordt als voldoende betekenisvol en werkbaar, en daardoor een afvinklijstje dreigt te worden. Om dat gevaar af te wenden doet de commissie een vijftiental...


11 februari 2019

Waarom het onderwijs miljarden nodig heeft

Overbodige acties, want het onderwijs krijgt al zo veel geld extra. Dat is de constante boodschap van het kabinet Rutte III aan onderwijspersoneel. Maar is dat terecht? Nee. De onderwijsuitgaven per deelnemer dalen, wat Nederland overheeft voor onderwijs ten opzichte van de welvaart bevestigt dat beeld. “Het onderwijs is de sector...


11 februari 2019

Lezers (her)lazen ook…

Seeing like a state

James C. Scott (1999). Seeing like a state: How Certain Schemes to improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press. Aan het begin van een nieuw jaar wil je wel eens omkijken naar wat je eerder hebt gelezen. Zo herlas ik onlangs ‘Seeing like a state’ van James Scott. Dat veelgeroemde boek verscheen begin 1999, 20...


11 februari 2019

Gratis boek voor leerkrachten

Primair onderwijs bundelt krachten

Hoe zorg je dat je het werkgeheugen van leerlingen niet overbelast? En hoe laat je nieuwe kennis goed landen? Het boek Op de schouders van reuzen van hoogleraar en onderwijs blogger Paul Kirschner, Luce Claessens en Steven Raaijmakers geeft leraren uit het primair onderwijs inzichten uit de cognitieve psychologie. Dankzij financiële steun...


11 februari 2019

Leve het onderwijs!

Blogtip februari 2019

Er zijn vele initiatieven, netwerken en clubjes geweest in de onderwijswereld de afgelopen jaren, om het onderwijs beter te maken. Afgezien van PO in Actie!, die het voor elkaar kreeg om vakbonden voor een keer eens te verenigen, leraren uit PO en VO samenbracht, sectorraden zo ver kreeg een staking te steunen, die ook nog eens werd...


11 februari 2019

Leestips februari 2019

Building Tribes & Groter denken, kleiner doen

In 2016 werd De Corporate Tribe van Danielle Braun en Jitske Kramer Managementboek van het jaar. In dat boek namen ze de lezer mee in hun antropologisch perspectief: organisaties als tribes. Structuren zijn dan verwantschapssystemen, leiders zijn chiefs en visies zijn totempalen. Hun motto “We weten allang hoe we moeten organiseren. We...


05 november 2018

Vooruitblik op DNM 5.4

FOCUS DNM 5.4 Een enkele keer bedenk je als redactie een thema voor het themagedeelte van je blad dat tegen de tijd van verschijning onverwacht actueel blijkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het thema van de Focus van de komende DNM. Die Focus gaat over een van de taaiste problemen in onderwijsland: waarom het toch zo moeilijk is tot een sterke...


Pagina:1|2|3|...|13|
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.