Coachen op Maat

Auteur('s) Ron van Deth
ISBN 9789078876250
Jaar van verschijning
Uitgeverij Kloosterhof Vakboeken

Er is niet één juiste manier om te coachen. Coachees zijn daarvoor te verschillend en er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dit boek pleit daarom voor ‘coachen op maat’. Leidend is wat de coachee wil bereiken en daarvoor nodig heeft. Met een koel hoofd en een warm hart veert de coach mee en doet wat voor haar coachee het beste werkt. Steeds maken beiden in nauw overleg keuzes over de aard en vorm van de begeleiding. Deze gezamenlijke besluitvorming versterkt op natuurlijke wijze autonomie, eigenaarschap en zelfsturing van de coachee. Om te verzekeren dat het coachtraject maatwerk blijft, is het genereren en bespreken van feedback van de coachee over de werkrelatie en de voortgang cruciaal. Aan de hand van een 4-fasenmodel beschrijft de auteur hoe dit ‘coachen op maat’ in de praktijk gestalte kan krijgen.

In de oriëntatiefase staan het kennismakingsgesprek en de intake centraal. In de verdiepingsfase hoe zij samen tot passende doelen en werkwijzen kunnen komen. In de uitvoeringsfase hoe de coach zich qua aanpak afstemt op haar coachee. In de afrondingsfase hoe ze een coachtraject afronden en terugval voorkomen. Ongeacht hun begeleidingsvisie vinden zowel beginnende als meer ervaren coaches in dit praktijkboek een scala aan handzame modellen, tools en tips om hun basishouding en werkwijze op een (nog) hoger peil te brengen. Het is primair geschreven voor mensen die coaching als professie (willen) uitoefenen. Ook degenen die af en toe coachen zullen er veel van hun gading vinden.

Auteur: Ron van Deth

is opgeleid als psycholoog en werkte de laatste 25 jaar als stafmedewerker en opleider bij het Europees Instituut de Baak in Driebergen. Daarnaast was hij jarenlang eindredacteur van het vaktijdschrift PsychoPraktijk. Hij schreef tal van artikelen en boeken op het gebied van psychotherapie, psychiatrie, psychologie, pedagogiek, coaching en counseling, maar ook over de farmaceutische industrie en Frederik van Eeden. Verschillende boeken zijn vertaald en onder andere in het Engels verschenen.

Bestellen »« Terug naar het overzicht
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.