Nederland is van ons allemaal

Auteur('s) Samira Bouchibti
ISBN 978 907 786 6627
Jaar van verschijning 2020
Uitgeverij Ten Brink Uitgevers, Kennispartner en Specialist Onderwijsprofessionals

Draagt uit dat de Grondwet niet zomaar een stoffige tekst is, maar de levende basis waarop de democratische waarden van onze samenleving zijn gegrondvest. De Grondwet is bij uitstek verbindend. De Grondwet beschermt en geeft richting aan onze samenleving en is een middel om in dialoog te gaan over racisme, discriminatie, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en zelfbeschikking. Tegenover de Grondwet en de daaraan verbonden rechten staat één grondplicht: de plicht om op een open, vreedzame en democratische wijze vorm en inhoud geven aan ons land. Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de democratische kernwaarden levend te houden, te praktiseren en door te geven aan nieuwe generaties. De VIP-methode staat centraal, wat staat voor Vrijheid, Identiteit en Participatie. De VIP-methode biedt docenten en leerkrachten en andere professionals die met jongeren werken handvatten om op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan.

Bestellen »« Terug naar het overzicht
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.