DNM-Online Boeken en beschouwingen

 

DNM-Online
 

 

dinsdag 12 januari 2021

Inleiding op het thema "Leiderschap in tijden van Corona"

door Pieter Leenheer

Leiderschap is in tijden van corona heel complex. Je moet als bestuurder of schoolleider tal van rollen tegelijk uitoefenen, die allemaal ongeveer evenveel aandacht vragen en soms elkaar ook nog eens onderling in de weg zitten. Voor die situatie kunnen we in deze Focus geen recepten of protocollen bieden. Wat we wel bieden is een beeld hoe een aantal bestuurders en schoolleiders ermee omgaan. Soms zal dat beeld troostrijk zijn of, en dat is zeker zo belangrijk, kan het functioneren als een spiegel voor je eigen gedrag als leider. Tegelijkertijd bevat deze Focus – althans, dat hopen wij – daarnaast wel degelijk ook voorbeelden en ideeën die inspireren, en vooral: tot reflectie aanzetten. 

De coronacrisis blijkt van andere aard dan een crisis die aan een brand of aardbeving te wijten is. Ze duurt een stuk langer, bestaat uit meerdere golven waarbij het in de dalen steeds even lijkt of het bijna over is, en anders dan bij een brand of aardbeving zijn er ondertussen geen tastbare puinhopen die je eraan herinneren dat de crisis nog altijd voortduurt. Al met al doet een dergelijke crisis een groot beroep op ieders veerkracht en improvisatievermogen. En dat is nog niet zo eenvoudig in een maatschappij, waarin we zoals James Kennedy het in de NRC van 23 oktober formuleerde, veel te verliezen hebben en dat het jaar mislukt is als we niet een paar keer met vakantie kunnen of naar festivals en feesten, want “ons vermogen om oneffenheden in ons prettig bestaan te verduren is kleiner geworden dan, zeg, een eeuw geleden. [Toen] ziekte gemakkelijker werd aanvaard als onderdeel van een toch al hard leven.” Aan de andere kant, de ervaring leert dat dat op den duur wel weer goed komt.

Maar ondertussen zitten we wel in een complexe, mdeels paradoxale situatie. Scholen moeten noodgedwongen nieuwe aanpakken uitproberen, maar hebben geen tijd voor bijpassend onderzoek of raadplegen van bronnen. Bestuurders, schoolleiders, maar eigenlijk natuurlijk iedereen moet geregeld achterover leunen en reflecteren op de gang van zaken of de toekomst, maar vind daar dan maar eens de tijd en de energie voor. En leiderschap is intussen heel complex geworden doordat je tal van rollen tegelijk moet uitoefenen, die allemaal ongeveer evenveel aandacht vragen en soms elkaar ook nog eens onderling in de weg zitten. Voor die situatie kunnen we in deze Focus geen mrecepten of protocollen bieden. Wat we wel bieden is een beeld hoe een aantal bestuurders en schoolleiders ermee omgaan. Soms zal dat beeld troostrijk zijn omdat je ziet dat je niet de enige bent die ergens mee tobt. Of, en dat is zeker zo belangrijk, kan het functioneren als een spiegel voor je eigen gedrag als leider. Maar deze Focus bevat – althans, dat hopen wij – daarnaast wel degelijk ook voorbeelden en ideeën
die inspireren, en vooral: tot reflectie aanzetten. ■

Leeswijzer
Deze Focus bestaat uit drie hoofdstukken:
1. Vier beschouwingen over leiderschap respectievelijk het proces.
2. Een aantal persoonlijke ervaringen en terugblikken.
3. Een drietal artikelen over de invloed van de coronacrisis op de professionaliteit van leidinggevenden en docenten.
4. De Focus sluit af met een terugblik vanuit 2030.

 

 

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image

Latosha - 29 april 2023

cialis online satis cheap daily cialis online viagra cialis cheap farmacia online italia cialis online rx cialis

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.