Nieuws

maandag 05 februari 2018

Leestips februari 2018

Gerritjan van Luin

Jolanda Hogewind & Mohammed El Jaouhari (2017). Een radslag in het onderwijs. Over cultuurverandering op het Calvijn College. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

Hoe een school die in 2009 in diepe crisis verkeerde er bovenop kwam. Dit is het spannende verhaal dat in dit boek verteld wordt. En een hoopvol verhaal, waarin de auteurs laten zien wat er gebeurt wanneer je de disfunctionele gedachten, die naar het oordeel van de auteurs wijd verbreid zijn in het onderwijs (zoals ‘Ze kunnen het niet’ en ‘Onderwijs is gekkenwerk’), omkeert. Dan voelt niemand zich meer slachtoffer, maar neemt ieder de regie over zijn leren en werken. Dan laten ze zien dat ze het wel kunnen en wordt onderwijs professioneler en gezonder. En daar horen SMART-geformuleerd plannen voor scherp geformuleerde doelen en veel papierwerk bij! In DNM 5.2 zullen we uitvoeriger aandacht besteden aan dit boek dat je als lezer fraai meeneemt in de radslag van besmettelijk pessimisme naar aanstekelijk optimisme.

 
Alice de Groot & Gerda Nobel (2017). Intervisie in het onderwijs. Een goudmijn. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Dit is boek is de opvolger van ‘Een pot met goud’ dat 17 jaar geleden verscheen. In periode is veel veranderd, schrijven de auteurs, intervisie is op alle lerarenopleidingen gemeengoed geworden en op veel scholen zijn er intervisiegroepen voor nieuwe medewerkers, teams en secties. “Bij organisatieveranderingen lijkt het alsof intervisie een soort panacee is geworden om mensen weer met de neuzen één kant op te krijgen”. Niet alleen lijkt dat een moeizame opdracht, waarvan het de vraag is of het beoogde resultaat wenselijk is, maar “er lijkt ook een zekere intervisie- reflectiemoeheid op te treden.” Om intervisie een nieuwe stimulans te geven en voor voldoende afwisseling te zorgen hebben de auteurs bijna 40 werkvormen bij elkaar gebracht, om meteen – al dan niet met intervisor – aan de slag te gaan. En dat kan ook zonder reflectie altijd voorop te zetten.

 
Ron van de Water & Mathieu Weggeman (2017). Stagnatie van professionals. Voorkomen en aanpakken. Schiedam: Scriptum.

Mathieu Weggeman schreef in zijn boeken over (het leidinggeven aan) professionals ook al over het risico op stagnatie, zoals bij de R-prof die problemen alleen nog kan definiëren met behulp van de oplossingen die híj te bieden heeft, of bij de verteller die in de laatste van fase van zijn ontwikkeling alles over vroeger weet en daar graag en lang over vertelt. In dit boek gaat het alleen maar over stagnatie en over het voorkomen ervan. Na de uitvoerige beschouwing over de factoren die bij die stagnatie een rol spelen, zijn er praktijkbeschrijvingen van aanpakken in verschillende sectoren. En ondanks de forse bewering dat “het onderwijs gezien wordt als een loopbaanfuik” worden in dit tweede deel slechts drie korte hoofdstukken aan dat onderwijs gewijd. Het derde deel is weer vooral theoretisch van aard met een beschouwing over het Stagnatiemodel dat gebruikt kan worden ter opsporing en voorkomen van stagnatie. De remedies die specifiek voor het onderwijs worden geformuleerd, vind ik nogal gemakkelijk (“overstijgende onderwijsvisie formuleren”, “docenten feedback geven”, “de bereidheid om de leiding aan te passen”). Het maakt me in elk geval nieuwsgierig wat onderwijsmensen met de informatie uit het boek zouden kunnen doen ter versterking van strategisch hrm. Een idee voor een artikel in DNM?

 

 

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.