Nieuws

maandag 30 april 2018

Lezers (her)lazen ook

Humble Inquiry

Conny Daansen

Wie herkent niet dat je iemand om raad vraagt en vervolgens een advies krijgt vanuit een vertrekpunt waar je weinig mee kan?
 

Een van de belangrijkste eigenschappen van goed leiderschap is dat je écht kunt luisteren en de goede vragen kunt stellen. Maar in plaats van te  onderzoeken wat er werkelijk speelt, worden vraagstukken vaak benaderd op basis van (persoonlijke) aannames en is er geen ruimte voor dialoog en co-creatie met medewerkers in het zoeken naar oplossingen. Hoe het anders kan, zet Edgar H. Schein uiteen in het in 2013 verschenen Humble Inquiry.


Schein verstaat onder humble inquiry de kunst om iemand vragen te stellen waarop je nog geen antwoord hebt. Een relatie opbouwen die is gebaseerd op interesse en waardering voor de ander. Het gaat Schein erom, niet direct klaar te staan met een advies, maar gezamenlijk een vraagstuk te onderzoeken. Open communicatie waarvan het uiteindelijke doel is dat de ander zelf een oplossing kiest. Ook als dat lang, of zelfs heel lang duurt.


In dit boek laat Schein het contrast zien tussen wat hij nederig, bescheiden onderzoek (humble inquiry) noemt en andere vormen van onderzoek. Hij laat de voordelen zien van humble inquiry in verschillende settingen en adviseert hoe culturele vraagstukken, organisatievraagstukken en psychologische barrières met humble inquiry overwonnen kunnen worden. Schein illustreert zijn adviezen met voorbeelden en soorten vragen die je kunt  stellen. Volgens hem wordt in de heersende (westerse) taak-georiënteerde cultuur vaak top-down aangegeven hoe er gewerkt moet worden; een cultuur van ‘do and tell’. Vaak hebben we meer waardering voor de individuele prestaties en het behalen van resultaten dan voor het bewerkstelligen van goede samenwerkingsrelaties. Status en een hogere rang geven het recht de ander te vertellen hoe het moet. Daartegenover zet Schein het stellen van vragen en onderzoeken van wat iemand bedoelt. Hij beschrijft de kunst van humble inquiry aan de hand van vragen als: wat denk jij dat het probleem is? Wat heb je tot nu toe geprobeerd? Wat is je doel? Een totaal andere benadering dan het direct klaar staan met een advies en het creëren van een sociaal ongelijkwaardige situatie. Immers, met een direct advies plaats je jezelf op een hogere trede van de ladder der wijsheid (‘ik weet het beter’). Dikwijls leidt dit tot defensieve reacties bij de ander en lost dus niets op.


Het boek is geschreven voor een breed publiek, maar is met name van belang voor leidinggevenden. Hoe hoger de status, of positie van de leidinggevende, hoe moeilijker het immers wordt om de kunst van vragenstellen toe te passen. Vaak zitten wederzijdse verwachtingen van leidinggevenden en medewerkers in de weg. Effectieve Communicatie is essentieel in een gezonde organisatie en vraagt dat er gewerkt wordt aan positieve relaties. Uiteraard is er meer gaande dan de U.S cultuur waar competitie, individualisme en pragmatiek voor op staat. Het gaat ook om de veranderende vereisten van toekomstige taken. De auteur definieert dit als volgt. De wereld wordt technologisch complexer en de onderlinge afhankelijkheid en culturele diversiteit worden groter. Dat maakt het bouwen aan goede samenwerkingsrelaties nog noodzakelijker voor het bereiken van resultaten, en tegelijkertijd moeilijker. Goede relaties zijn de sleutel tot betere communicatie en goede communicatie de sleutel tot betere resultaten. Humble inquiry is dan weer de sleutel tot goede relaties.

 

Humble Inquiry is een prettig leesbaar boek dat aan het eind van ieder hoofdstuk vragen stelt aan de lezer. Een aanrader!

Schein, Edgar H. (2013) Humble Inquiry. The gentle Art of Asking instead of Telling. San Francisco: Berrett-Koehler Publischers INC. ISBN 978-1-60994-981-5. www.bkconnection.com.

 

Conny Daansen heeft de afgelopen jaren in vele functies gewerkt in het mbo aan de ontwikkeling van de organisatie en het beleid van instellingen. Ze was onder meer bij het ROC Nova College Directeur Volwassenenonderwijs/inburgering en Directeur/Oprichter van de Nova Academie. Sinds 2017 is Daansen als zzp’er werkzaam in het VO en het MBO. Haar specialismen zijn het bouwen aan lerende organisaties en het verbinden van beleid aan de dagelijkse praktijk. Het vormen van professionele leergemeenschappen, collectief leren en co-creatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. 

 

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.