Nieuws

Nieuwsbrieven20202019 20182017     
 FebruariFebruariFebruariFebruari     
 MeiMeiMeiMei     
  AugustusSeptemberAugustus     
  NovemberNovemberNovember     


maandag 11 februari 2019

Van analyseren met SWOT naar spelen van WOTS

column

Jasmijn Hamakers-Kester en Paul Pashley

Een ‘nieuw’ te vormen schoolplan - een bekend fenomeen in het werk van de schoolleider. Je kijkt naar het verleden, het heden en je vormt een beeld van je school: het onderwijs in de toekomst en de plek die het inneemt in de veranderende samenleving. Het waarom en het waartoe: richten, verrichten en inrichten. Een inspirerende doch realistische richting, die je behoort uit te zetten samen met het team en de leerlingen. Hoe pak je nu zo’n proces ‘wording van je schoolplan’ aan zodat het een levend geheel wordt, er eigenaarschap en participatie ontstaat? Je probeert het onderzoek en de dialoog hierover te voeren met leerlingen, docenten/medewerkers, ouders en dikwijls externen.

We hebben ons naar aanleiding van het Inspectiebezoek in september 2017 gerealiseerd dat ons huidige schoolplan niet voldoende aangeeft waar we vandaan komen, en waarop – op welke gegevens - we onze koers baseren en vervolgens onze vervolgstappen bepalen. Er is in die periode bovendien een nieuw kader gekomen vanuit de Inspectie van het Onderwijs, dat aangeeft waar je schoolplan in de basis aan moet voldoen. Prettig en tegelijkertijd voor ons belangrijk dat het nieuwe schoolplan een eigen kleur en smoel krijgt. Niet dat het een plan wordt dat voldoet aan de door de Inspectie gevraagde criteria en vervolgens in de bureaula eindigt. Ons nieuwe schoolplan wordt een plan dat leeft in de school, dat ruimte biedt voor dynamiek, flexibiliteit en eigen creativiteit. De wereld verandert immers snel en we weten niet exact wat er de komende jaren op ons af gaat komen. Maar wat we wel weten, is dat het voor een ieder bij ons in school belangrijk is dat je het beste uit jezelf en de ander kunt halen en je verschillende manieren van leren kunt onderzoeken en je eigen kunt maken. Eigenaarschap is een belangrijke kernwaarde voor ons Vathorstianen.

In juni 2018 zijn we gestart met het maken van een SWOT-analyse als onderdeel van onze strategische planning en als subdoel input ten behoeve van het vormgeven van ons nieuwe schoolplan, dat gereed moet zijn begin december 2019. Maar al iets eerder in 2018 kruiste WOTS ons pad, het bordspel ‘We own the school’ en dat leverde door zijn focus op eigenaarschap eigenlijk veel meer op. Kort samengevat: in WOTS kunnen de deelnemers bij zes typen van eigenaarschap via stellingen aangeven hoe zij de situatie op school op dit moment ervaren, maar ook wat zij als de ideale situatie zien. Tijdens een regiobijeenkomst te Amersfoort in mei 2018 hebben we met collega’s uit de beweging Schoolleiders van de Toekomst WOTS ingezet om de dialoog te starten tussen schoolleiders en leerlingen over ‘eigenaarschap van leren en hoe dit verder te brengen in de school’. Het was een prachtige ervaring: middels het spelen van WOTS ontstond er inderdaad een rijke dialoog tussen schoolleiders en leerlingen over hoe het ervoor staat met het ‘eigenaarschap van leren in de  context van leerlingen’ en hoe dit verder te brengen in de school. Het spel hebben we als Pleion school gekregen en besloten om dit in te zetten om ‘eigenaarschap en participatie’ te bevorderen in de wording van ons nieuwe schoolplan. En om meer zicht te krijgen op waar we nu staan als school met betrekking tot eigenaarschap in leren en waar we naartoe willen groeien op dit element: vanuit het perspectief van de leerling, de docent/medewerker, de schoolleiding en schoolorganisatie.

In november 2018 hebben we, schoolleiding, docenten en leerlingen, het spel met elkaar gespeeld. Op de studiedag te december heeft een leerhuisteam het spel gespeeld en recent in januari heeft er een diepte-interview plaatsgevonden tussen schoolleiding en docenten, begeleid door drie mensen vanuit WOTS. ‘Heel leuk en zinvol’,  aldus een van de docenten in het diepte-interview, ‘ om zo de diepte in te duiken over onze school, ons onderwijs en hoe we daarin samen werken, leren en leven en wat we daarin nog willen bereiken.’ Van alle activiteiten krijgen we een uitwerking en dit gaat ons richting geven op het gebied van eigenaarschap van leren in onze school, ons onderwijs en de school als organisatie. Van leerling, docent/medewerker, schoolleider, ouders en de school als organisatie hebben we al spelenderwijs input vergaard. Het is nu al een heel gaaf en leerzaam proces! Wordt vervolgd! 

 

Jasmijn Hamakers-Kester, rector Vathorst College en Paul Pashley, conrector Vathorst College

 

Voor meer informatie over WOTS:

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Nog geen reacties geplaatst

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.