AOG School of management

Het besturen van onderwijsorganisaties is een veeleisende en uitdagende professie met veel verantwoordelijkheden.  Hoe bewaakt u als bestuurder de kwaliteit van het onderwijs te midden van alle veranderingen? Hoe laveert u in de waan van de dag tussen meer doen met minder, vormgeven aan een lerende organisatie en het realiseren van een duurzaam strategisch plan binnen een veeleisende maatschappelijke context?

Als onderwijsbestuurder vervult u een fundamentele rol in het navigeren door strategische vraagstukken waarop vaak geen eenduidig antwoord is en die niet alleen een operationele, maar ook een betekenisgevende kant hebben. De academische leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur biedt grip op het omgaan met de complexe vraagstukken in uw praktijk. De leergang speelt in op het omgevingsbewust en integer handelen vanuit de driehoek van persoon, rol en context van de bestuurder. U reflecteert op uw eigen rol en legt een stevig fundament voor een duurzame strategie.

Voor meer informatie ยป

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.