DNM-Online Boeken en beschouwingen

 

DNM-Online
 

 

Pagina:|1|2|3|4|5|...|32|
30 oktober 2023

Inzicht in burgerschapsvorming

Leestip

Onlangs werd in een directeurenoverleg waaraan ik deelnam de vraag geopperd of het niet eens tijd werd om een bovenschoolse werkgroep rondom burgerschap op te richten. Deze vraag kwam zeker niet uit de lucht vallen: sinds jaar en dag worstelen schoolleiders met de vraag over hoe ze burgerschapsvorming nu het beste kunnen vormgeven op hun...


30 oktober 2023

Perspectieven op inclusief onderwijs

Leestip

Inclusief Onderwijs staat sinds een paar jaar stevig op de agenda in Nederland. Dat werd misschien ook wel tijd: Nederland loopt internationaal gezien achter in het inclusiever maken van het onderwijs. De motie van Van Meenen (2019), de evaluatie van het Passend Onderwijs (2020) en het advies van de Onderwijsraad: Steeds Inclusiever (2020)...


30 oktober 2023

Rector, een interessante manier van leven

Leestip

Roel Schoonveld schetst bij de aanvang van zijn boek Rector, een interessante manier van leven, een somber beeld van de doelgroep voor wie hij zijn boek geschreven heeft: ’de realiteit levert (…) het droeve beeld op dat de meeste schoolleiders het na een klein aantal jaren niet redden en min of meer onvrijwillig vertrekken’....


30 oktober 2023

Bezield onderwijs

Leestip

Dit boek bestaat uit een selectie van 18 essays over vorming, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs die Gerdien Bertram-Troost en Siebren Miedema van 2017 tot en met 2020 schreven in het Friesch Dagblad. De auteurs willen met deze bundel een bijdrage leveren aan het maatschappelijke en politieke debat over onderwijs, erop gericht...


01 juli 2023

Leesvaardigheid en overheidssturing

Redactioneel

Zoals bekend staat de kwaliteit van ons onderwijs ernstig onder druk. Veel nadere toelichting behoeft dat niet, zij het dat die uitspraak wel wat nuancering verdient. Want de kwaliteit van onderwijs schiet eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog geregeld tekort. Tot die tijd was onderwijs tot op grote hoogte een pedagogische provincie waar...


30 juni 2023

Over broccoli en technologie

Beschouwing

Kinderen houden over het algemeen niet van groente. Ze eten weliswaar hun bord leeg, maar laten de broccoli veelal liggen. Wat doe je dan als ouder? Je verzint een spelletje, je doet het eten van broccoli zelf voor, je leidt je kind af of je zet tijdsdruk op het leegeten van het bord. Eén ding doen we zeker niet: ons kind overtuigen dat...


30 juni 2023

Superbloom

Zeer korte beschouwing

Superbloom, kent u die uitdrukking? Na een periode van droogte bloeien in woestijnen, na een stevige regenbui, plotseling allerlei planten in één keer in hun volle pracht. We kennen dat ook in het onderwijs. De vraag naar het waartoe stroomt als een rivier door de schoolorganisatie. Leraren en leerlingen wisselen in een...


30 juni 2023

Wil jij wel werken in het onderwijs?

Column

De menselijke maat sneuvelt in goede bedoelingen Ik had onlangs een goed gesprek met een leraar uit het basisonderwijs. Een jonge man, 27 jaar, met een hart voor kinderen. Hij trad in de voetsporen van zijn moeder en staat alweer een aantal jaar voor de klas in Amsterdam Noord. Jonge mensen, en zeker mannen, hebben we hard nodig in het...


30 juni 2023

De school: een oefenplaats om het leven te leren

Column

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is een stichting voor Christelijk Primair Onderwijs. Binnen onze Stichting vind je 29 scholen: oefenplaatsen waar kinderen samen met medewerkers het leven leren. Samen met bijna 800 medewerkers en ruim 7000 leerlingen geven we vorm aan goed onderwijs. Verbinding, veelzijdigheid, ambitie en vakmanschap...


30 juni 2023

De oplossingenmachine

Leestip

De oplossing of het vraagstuk Het overkomt iedere (startende) leidinggevende. Een collega loopt je kamer binnen, vraagt of die een lastig vraagstuk met je kan delen, steekt van wal en jij gaat vrijwel meteen koortsachtig nadenken hoe jij denkt dat dat vraagstuk het beste opgelost kan worden. Je zit immers niet voor niets op de bazenstoel. En...


Pagina:|1|2|3|4|5|...|32|
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.