Nieuws

Pagina:|1|...|9|10|11|12|13|...|15|
28 januari 2016

Wijsheid en leiderschap - het eerste DNM-seminar

DNM SEMINAR - Arie Olthof / Klaas Pit

Donderdag 21 januari jl. vond het eerste DNM-seminar plaats, inhoudelijk verzorgd door de auteurs die in DNM 2.2 (juni 2015) de special Wijsheid en leiderschap over niet-westerse inspiratiebronnen voor schoolleiders ook voor hun rekening namen. Hieronder een terug- en vooruitblik. Beroepsmatig bekleden de DNM-redactieleden uiteenlopende...


28 januari 2016

LEZERS (HER)LAZEN OOK ...

HET RODE BOEKJE VOOR SCHOLIEREN - René van Schalkwijk, lid CvB Horizon College

In het rode boekje van Mao Zedung uit 1964 werden vele citaten en teksten van de Grote Roerganger opgenomen. Niet echt een boekje om het kritisch denken te bevorderen in die samenleving. Het rode boekje voor scholieren uit 1969 beoogde dat juist wel. Het boekje werd trouwens vooral populair bij middelbare scholieren omdat er expliciet...


28 januari 2016

Leiders gevonden (slot)

LEIDERS GEZOCHT - Hartger Wassink)

In de serie columns ‘Leiders gezocht’ beoogde ik u mee te nemen op een zoektocht naar de aard van leiderschap. Ik stelde me de vraag: waar moeten we beginnen, als we in ons huidige onderwijs de leiders van morgen willen opleiden? Die zoektocht heeft intussen een duidelijk resultaat opgeleverd: leiders gevonden! Waar, zult u zeggen?...


28 januari 2016

Over ons onderwijs in 2032

DNM Actueel - Klaas Pit

Het mag dan voor een kwartaalblad als DNM lastig zijn om in te kunnen spelen op de actualiteit, in deze nieuwsbrief mag het rapport van de commissie Schnabel niet klagen over aandacht. Bovendien heeft DNM in de afgelopen drie jaren ruimschoots aandacht besteed aan enkele kernthema’s die terecht ook volop aan de orde komen in Ons...


02 december 2015

Boekbespreking

Mindfulness

De VO-raad startte zo’n twee jaar geleden een interessant project: ervaren schoolleiders werden opgeleid om beginnende schoolleiders te coachen. Aanvankelijk dachten coaches én gecoachten misschien dat juist het verschil in ervaring de gezel zou helpen ook meester te worden, maar ze zijn er ongetwijfeld snel achter gekomen dat het...


02 december 2015

Over de auteurs van het Focusgedeelte DNM 2015-04 - Ontwikkelingen in het MBO

Over de auteurs die invulling hebben gegeven aan het focusgedeelte van DNM 2015-04, 'ONTWIKKELINGEN IN HET MBO" Sjoerd Arends is freelance redacteur en schrijft over nieuwe technologie en onderwijs. Hij werkt voor journalistieke media en bedrijfsmedia, vanuit zijn thuisbasis in Nijmegen. E-mail: arendssjoerd@gmail.com ...


02 december 2015

Literatuurlijst focusgedeelte DNM 2015-04 - Ontwikkelingen in het MBO

Download hier de literatuurlijst die hoort bij het focusgedeelte van De Nieuwe Meso 2015-04, 'ONTWIKKELINGEN IN HET MBO" Aangehaalde literatuur • Berg, J. van den, Jong, L. de (redactie), Aalsma, E., Hoeve, A. & Zitter, I. (2015). Lerend werkend en werkend leren in de Techniekfabriek; een leerlingperspectief (in...


23 oktober 2015

Lezersdag 21 januari 2016: niet-Westerse bronnen voor leiderschap

Vooraankondiging

Met DNM 2.4, die medio december zal verschijnen, sluiten we alweer de 2e jaargang af. Hoog tijd om met lezers terug- en vooruit te blikken. Hiertoe vindt op 21 januari 2016 een lezersbijeenkomst plaats. Op dit moment zijn we met de voorbereiding bezig. We denken aan de volgende opzet: Inhoudelijk organiseren we de bijeenkomst rond een...


23 oktober 2015

ONDERWIJSDIALOOG OVER PROFESSIONELE RUIMTE

Mirjam Bakker / Karin Westerbeek

Op woensdag 11 november organiseert de Onderwijsraad een onderwijsdialoog over professionele ruimte. De raad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over professionele ruimte in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Professionals hebben ruimte nodig om hun werk goed en op een voor hen prettige...


23 oktober 2015

BLOGTIPS

Hartger Wassink

Er zijn allerlei Nederlandse onderwijsblogs, maar er zijn er maar weinig die zich specifiek richten op leiderschap in het onderwijs. De vorige keer gaf ik twee tips van onderwijsbestuurders die zelf bloggen. Maar de meeste onderwijsblogs in Nederland zijn toch vooral gericht op wat we met een vreselijke term het ‘primaire proces’...


Pagina:|1|...|9|10|11|12|13|...|15|
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.